– Đối tượng sử dụng: Trẻ trên 2 tuổi

– Quy cách đóng gói: Quy cách đóng gói: Hộp thiếc 400 g và 850 g.